Finland 100 – Finlands ansikten -frimärket

År 2017 fyller Finland 100 år. Frimärkskampanjen Finlands ansikten är en del av Finland 100-projektets officiella program.

Delta i jubileumsåret och skicka en ansiktsbild av dig själv – en selfie eller någon annan ansiktsbild av dig själv som du har rätt att använda – på adressen www.posti.fi/suomi100

Kampanjperiod 5.9.–4.11.2016

Alla ansiktsbilder som uppfyller kraven har möjlighet att komma med i frimärkshäftet Finlands ansikten, som utkommer i maj 2017. Både finländare och finlandsvänner i utlandet kan skicka in bilder.

Bildens avsändare ansvarar för sin rätt att överlämna bildens publiceringsrätt. Ifall bildens avsändare är en annan än personen på bilden måste avsändaren be personen i fråga om tillåtelse att publicera bilden.

Din uppladdade ansiktsbild bör uppfylla krav som ställs på frimärken. Bilder kan avslås ifall de enligt Postis eget omdöme innehåller olagliga eller opassande element, eller teman som inte passar frimärkets värde såsom alkohol- eller tobaksprodukter, eller material som är skyddat av upphovsrätt eller övrig ensamrätt, om inte rättsinnehavaren givit sin tillåtelse. För bilder som tagits hos fotograf eller i skolan eller av en annan utomstående person bör avsändaren först försäkra sig om att överlåtande av bilden inte begränsas av upphovsrätt eller annan rätt i denna frimärkskampanj.

Skickande av olika bilder per person är inte begränsat. Bilderna returneras inte och avsändaren informeras inte separat om huruvida bilden publiceras eller inte.

Posti Ab har ensamrätt att producera frimärken av skickade bilder. Posti kan redigera, beskära eller tona bilden samt tillfoga nödvändig text på frimärket. Posti har rätt att använda skickade ansiktsbilder i reklam och marknadsföring för frimärken samt i frimärkspublikationer och frimärkskataloger med anknytning till Posti.

Kontaktuppgifter för kampanjens deltagare används endast för kontakt i anslutning till kampanjen. Informationen används inte och överlämnas inte i direktmarknadsföringssyfte.

Lotteri

Posti Ab arrangerar frimärkskampanjen Finlands ansikten 5.9–4.11.2016. Kampanjens vinster består av ett presentkort värt 250 € till S-gruppens verksamhetsställen, samt Postis ark med Personliga frimärken.

1. Lotteriarrangör
Posti Ab, Postservice, marknadsföring, PL 7, 00011 POSTI.

2. Kampanjens start- och slutdatum
Kampanjperiod är 5.9–4.11.2016.

3. Lotterideltagande
I lotteriet deltar alla personer som har deltagit i kampanjen under perioden 5.9–4.11.2016 och skickat in en ansiktsbild och sina kontaktuppgifter via Postis kampanjwebbplats. Lotteriets arrangör ansvarar inte för fall där deltagaranmälan inte tas med i lotteriet på grund av eventuella datatrafikavbrott eller motsvarande problem. Personer som deltagit i att arrangera lotteriet har inte deltagarrätt. Deltagande förutsätter godkännande av dessa regler.

4. Dragning
Dragning sker senast 21.11.2016. Vinnarna meddelas personligen per telefon eller e-post. Tävlingsarrangören har rätt att publicera vinnarens namn i olika medier utan separat tillåtelse eller ersättning. Ifall vinnaren inte kan kontaktas senast 28.11.2016 lottas outlösta vinster ut på nytt under villkor på tävlingsarrangörens villkor. Personuppgifter för personer som deltagit i kampanjen används endast för kontakt i anslutning till kampanjen och obehövliga data förstörs efter kampanjen. Uppgifter används eller upplåts inte i direktmarknadsföringssyfte.

5. Lotterivinster
Som kampanjvinster lottar vi ut ett (1 st.) presentkort, som kan användas som betalningsmedel på ca 1 500 av S-gruppens verksamhetsställen. Presentkortets värde är 250 €. Därtill utlottar vi fem st. ark med Personliga frimärken. Arkets värde är 20 €. Personliga frimärken görs på beställning av en bild som beställaren väljer själv. Vinsten kan inte bytas ut till pengar. Posti betalar porto för postning av vinsten samt eventuell lotteriskatt. Vinnarna ansvarar själva för alla övriga kostnader i samband medgodkännande av vinsten och dess verkställande.

6. Kampanjarangörens ansvar
Posti Ab bemöter krav i anslutning till kampanjen genom att ersätta högst kampanjobjektets värde.

Registerbeskrivning
Bob the Robots sekretesspolicy